Gideon Ontwikkeling 
Ontwikkelt Talent in Business | Doelgericht en Met Aandacht


Kom tot bezinning, een goed onderhouden binnenwereld levert veel meer op in de buitenwereld.  Verdiep jouw Leiderschap & investeer in Focus in deze vierdaagse Retraite. Deze bijeenkomst is reflectief en actie gericht tegelijk; De training verdiept jouw inzicht in jouw persoonlijk leiderschap (talent, purpose, waarden), geeft richting (visie) en sluit af met focus en energie  voor het komende periode (een tot twee jaar)).

“Human beings have an innate inner drive to be autonomous, self-determined, and connected to one another. And when that drive is liberated, people achieve more and live richer lives.” - Daniel Pink, Drive

Rijk van Talent, Training & Coaching

Samen met Rijk Van Talent organiseert Gideon Ontwikkeling de

Leiderschap Retraite

Voor Wie?

 • Je voelt de ambitie om vanuit passie betekenis te geven als professional of leider. 
 • Je wil het komende jaar vanuit de verbinding en betekenis koers te zetten. 
 • Je verlangt naar kracht, energie en focus in jouw leiderschap
 • Je weet dat leren van, door en met anderen werkt.

Deze retraite is ontworpen voor leidinggevende & managers met ervaring, senior professionals & ondernemers die al enige ervaring hebben met persoonlijke ontwikkeling, een mate van zelfreflectie hebben en die verdieping zoeken in hun eigen potentieel, authentiek leiderschap en waardegedreven leiderschap.

Waarom?

De retraite richt zich op de volgende resultaten

 • Verdiepen van het persoonlijke inzicht (waarden, talent, purpose, patronen en levenslessen) 
 • Vergroten compassie en empathisch vermogen 
 • Leiderschapskompas 
 • Visie & richting 
 • Plan: met focus en energie je visie omzetten in actie en lerend vermogen 


Hoe?

We werken vanuit de volgende principes:

Ontwikkelbenadering; Je onthaast, vertraagt en reflecteert tijdens het leertraject, waardoor je jouw drijfveren en talenten herontdekt. Zo ontstaan nieuwe inzichten en bewegingsrichtingen.

Van Buiten naar Binnen en weer naar Buiten; Jung zei al 'wie naar buiten kijkt droomt, wie naar binnen kijkt ontwaakt'. In de retraite volgen we de weg naar binnen om vervolgens ontwaakt en bevlogen onze koers naar buiten te zetten

Blijf bewegen; We bewegen letterlijk in het programma maar ook figuurlijk: vastpakken - loslaten - overgeven - doorgeven 

Natuurlijke Benadering; We sluiten aan bij jouw intrinsieke motivatie en starten bij het persoonlijke leiderschap als basis voor collectief leiderschap en teamprestaties. De leider heeft een voorbeeldfunctie en zo ook de begeleiders van de bezinning. We houden balans tussen "je bent goed zoals je bent' en  'ontplooien jouw potentieel'

Wat is het programma?

In deze vierdaagse retraite staan we stil bij vier belangrijke vragen: 

 1. Waar kom je vandaan en wie ben je geworden (patronen, kwaliteiten, levenslijn)? 
 2. Wat drijft jou (talent, purpose, waarde)? 
 3. Waar wil je heen (visie)? 
 4. Wat ga jij waarmaken de komende jaren  (fundamentele keuzes, plan)

Wanneer en waar?

De training start rond theetijd en circa 72 uur later vertrek je, met een kompas en een plan van aanpak. 

De training vindt plaats op een mooie locatie in de buurt van  en we hebben een hotelkamer voor je gereserveerd. Na de training bieden we je de mogelijkheid tot coaching of een action learning groep met de groep.

De leiderschap Retraite wordt in 2022 weer georganiseerd.

Welke investering vraagt het?

De training vraagt: € 2.500,-- | exclusief btw | incl. maaltijden & overnachting 


Neem een optie


Toelichting Programma

Wil je meer Weten? Lees onze brochure:


Inspiratie:

Daniel Pink (2009) schrijft over motivatie in zijn boek Drive: the surprising truth about what motivates us
Het model van Pink vindt zijn oorsprong in Self-Determination Theory. Deze theorie leert ons dat ieder mens universele behoeften heeft. Iedereen wil competentie opbouwen in iets, autonomie ervaren, en in verbinding staan met anderen. Wanneer je deze behoeften verwaarloost zal de productiviteit afnemen. Leidinggevenden willen graag intrinsiek gemotiveerde teamleden.  Dat vraagt dat ook leiders zicht moeten hebben op hun eigen drive. Persoonlijk leiderschap is de basis voor collectief leiderschap en teamprestaties.

Pink onderscheidt uiteindelijk autonomie, zingeving, en meesterschap als belangrijkste factoren die leiden tot intrinsieke motivatie.

 • Autonomie: zelf keuzes kunnen maken;  indelen van je eigen tijd | invloed op je takenpakket | vrijheid in de manier waarop je je taak uitvoert | bepalen met wie je werkt 
 • Meesterschap: Autonomie leidt naar betrokkenheid en de behoefte om de juiste competenties te ontwikkelen.  Betrokken medewerkers ervaren het vaakst flow. Ze staan open voor groei en nieuwe uitdagingen om zo te blijven groeien. Leiderschap kan een belangrijke rol spelen in dit proces. Ergens goed in zijn en jezelf ontwikkelen zijn basisbehoeften van mensen volgens de Self-Determination Theory.
 • Zingeving: Zolang we nog in de fase van basisbehoefte zitten zal inkomen heel belangrijk zijn, maar in ons welvarende land is er ruimte voor zingeving, het gevoel iets zinvols bij te dragen boven het persoonlijke belang. Het inzichtelijk maken hoe de persoonlijke zingeving aansluit bij het doel van de afdeling en de strategie van het bedrijf is een belangrijke factor voor het activeren van intrinsieke motivatie.
E-mailen
Bellen
Info